Ikuti Kami

Subscribe

Kajian

Konsep Pendidikan Perempuan Menurut Rahmah El-Yunusiah

Konsep Pendidikan Perempuan Menurut Rahmah El-Yunusiah

BincangMuslimah.Com – Dalam historiografi dan literasi Indonesia, perjuangan pendidikan perempuan diinisiasi oleh seorang kartini sekaligus ulama perempuan dari Padang Panjang yakni Rahmah EL Yunusiah. Beliau berangkat dari keprihatinannya terhadap nasib perempuan di zamannya yang disebabkan adanya ketidaksetaraan kesempatan belajar antara laki-laki dan perempuan. Perjuangannya terhadap perempuan diwujudkannya dengan mendirikan madrasah khusus perempuan yang diberi nama Madrasah Diniyah Putri di bumi Minangkabau sebagai pembaharuan pendidikan  Islam bagi perempuan.

Rahmah El Yunusiah lahir pada tanggal 1 Rajab 1318 Hijriah atau 20 Desember 1900 di jalan Lubuk Mata Kucing, Kanagarian Bukit Surungan, PadangPanjang, Minangkabau. Ayahnya bernama Syaikh Muhammad Yunus yang terkenal sebagai ulama besar dan seorang qadh/hakim ilmu falak  dan di Pandai Sikat. Sedangkan ibunya bernama Rafi’ah berasal dari negeri Langkat, Bukittinggi, Kabupaten Agam. Ibunya merupakan keponakan dari Haji Miskin sang pembaharu Perang Paderi.

Kakeknya bernama Syaikh Imaduddin yang terkenal sebagai ulama ahli ilmu falak  dan tokoh tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Di Minangkabau. Dari latar belakang ini, Rahmah hidup dalam keluarga dari kalangan ulama sehingga ia mudah memperoleh pendidikan.  Beliau bisa dikatakan beruntung memperoleh pendidikan tidak seperti perempuan-perempuan lain yang ada disekitarnya.

Dalam buku  Tokoh-tokoh Pembaruan dan Pendidikan Islam di Indonesia dijelaskan bahwa riwayat pendidikannya diperoleh dari ayahnya, kakeknya dan dilanjutkan dari kedua kakaknya. Tidak hanya pengetahuan umum, ia juga belajar Bahasa Arab dan Bahasa Latin yang beliau peroleh dari Diniyah School yang didirikan oleh kakaknya.

Namun Rahmah merasa tidak puas dengan sistem koedukasi pada Diniyah School yang kurang memberikan ruang terbuka kepada siswa perempuan. Maka bersama ketiga temannya yakni Rasuna Said dari Maninjau, Nanisah  dari Bulan Gadang dan Jawana Basier dari Lubuk Agung. Mereka berempat membentuk kelompok belajar.

Dalam proses belajar mereka mengalami dua model pendidikan sekaligus yaitu pendidikan surau yang bersifat tradisional dan madrasah yang dianggap lebih modern. Akhirnya pada1 November 1923 Rahmah dengan dukungan ketiga temannya dan kakaknya memutuskan mendirikan  Diniyah School Putri atau Madrasah Diniyah Ii al-Banat. Ini merupakan langkah formal untuk memberikan tempat bagi perempuan umemperoleh pendidikan agar dapat membawa dampak besar bagi masyarakat dan negara.

Dalam buku Pendidikan Perempuan dalam pemikiran Rahmah El-Yunusiah yang ditulis oleh Hamruni dijelaskan bahwa pandangan Rahmah El-Yunusiah terhadap perempuan terlihat jelas berpangkal dari ajaran Islam. Fakta sosial tentang adanya ketimpangan atau penindasan yang kadang terjadi di kalangan masyarakat Islam lebih banyak terjadi disebabkan oleh praktik dan tradisi masyarakat yang bersangkutan, ketimbang oleh ajaran Islam.

Semangatya untuk mengangkat harkat kaum muslimah ini rupanya telah terpatri dan mendapat landasan yang kokoh dalam ajaran Islam yang secara tegas menyebutkan: “Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan”. Jika kaum perempuan tidak mendapatkan ilmu yang memadai, maka bahaya akan datang dalam lingkungan masyarakat. Namun jika pendidikan yang diberikan kepada mereka itu keliru, maka tidak sedikit pula malapetaka yang akan menimpa bagi segenap masyarakat manusia. Berhubung dengan itu maka pendidikan terhadap kaum perempuan hendaknya disertai dengan berbagai macam kebijaksanaan, tidak boleh dilakukan secara serampangan.

Wacana yang diusung Rahmah El-Yunusiah bukanlah upaya “membebaskan” atau bahkan “memerdekakan” sebagaimana yang ada dalam konsep emansipasi Barat, sebab hakikatnya perempuan di ranah Minang memang tidak dalam kondisi diperbudak atau terjajah oleh pria. Ia hanya menginginkan agar perempuan mendapatkan posisinya sebagaimana ajaran Islam menempatkan kaum perempuan.

Rahmah menilai bahwa posisi kaum perempuan dalam Islam cukup sentral, dalam hal ini tidak ada perbedaan dengan kaum laki-laki. Perbedaan peran memang ada, namun hal ini bukan merupakan wilayah yang kemudian dijadikan pembenaran sebagai bukti adanya suatu diskriminasi. Ia hanya berupaya memperbaiki kondisi kaumnya melalui bidang pendidikan, sebab menurutnya perempuan pada akhirnya akan berperan sebagai seorang ibu.

Dalam kurikulum dan Sistem Pendidikan Diniyyah Putri sejak berdirinya, selalu mempertahankan sistem pendidikan tritunggal, yaitu kerja sama yang erat antara lingkungan sekolah, asrama, dan rumah tangga atau masyarakat. Dengan sistem pendidikan yang dianut oleh perguruan ini, terjalinlah kerja sama yang erat antara ketiga macam sistem lingkungan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang telah diharapkan.

Ini berarti bahwa pendidikan yang diberikan secara formal di pagi hari di praktikkan di asrama secara informal di bawah asuhan dan bimbingan ibu asrama dan guru-guru pengasuh yang seluruhnya adalah guru-guru perempuan. Kemudian, semua materi pendidikan yang pernah diterima oleh pelajar selama mereka berada di perguruan ini di praktikkan di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya di bawah pengasuhan orang tuanya. Lebih dari itu, untuk mengembangkan pengetahuannya tentang kurikulum sekolah, Rahmah juga melakukan studi banding melalui kunjungan-kunjungan sekolah ke Sumatera dan Jawa (1931).

Perpaduan sistem kurikulum yang dicanangkan dalam Diniyah School menggambarkan tentang sistem pendidikan yang melibatkan berbagai pihak. Tujuan pendidikan dapat diwujudkan melalui kerja sama yang erat antara sekolah, keluarga dan masyarakat. Pendidikan tidak serta merta diserahkan sepenuhnya kepada madrasah tapi juga harus mendapat dukungan dari keluarga dan masyarakatnya untuk dapat langsung mengaplikasikan ilmu yang didapatkan siswa dari madrasah.

Rekomendasi

Rekomendasi Beasiswa Sarjana Dicoba Rekomendasi Beasiswa Sarjana Dicoba

Rekomendasi Beasiswa Sarjana yang Bisa Dicoba!

Raden Ajeng Sutartinah Raden Ajeng Sutartinah

Raden Ajeng Sutartinah dan Perannya dalam Perjuangkan Hak Pendidikan Perempuan

pendidikan perempuan pendidikan perempuan

Pendidikan Perempuan dalam Pusaran Patriarki

pendidikan perempuan pendidikan perempuan

Pentingnya Pendidikan Perempuan Menurut Al-Thanthawi

Avatar
Ditulis oleh

Mahasiswi UIN Jakarta dan volunter di Lapor Covid

Komentari

Komentari

Terbaru

permen ppks kekerasan seksual permen ppks kekerasan seksual

Permen PPKS, Langkah Maju Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Muslimah Talk

meneladani nabi menyayangi anak-anak meneladani nabi menyayangi anak-anak

Meneladani Nabi Muhammad yang Menyayangi Anak-anak

Khazanah

maulid nabi spirit perdamaian maulid nabi spirit perdamaian

Maulid Nabi; Upaya Menegakkan Kembali Spirit Perdamaian

Tak Berkategori

Membaca Al-Qur’an Dekat Haid Membaca Al-Qur’an Dekat Haid

Hukum Membaca Al-Qur’an di Dekat Wanita Haid

Kajian

Melaksanakan Shalat Ketika Adzan Melaksanakan Shalat Ketika Adzan

Hukum Melaksanakan Shalat Ketika Adzan Masih Dikumandangkan, Apakah Sah?

Ibadah

Tindik Telinga pada Bayi Tindik Telinga pada Bayi

Tindik Telinga pada Bayi dan Pandangan Islam Terhadapnya

Kajian

pakaian perempuan penutup badan pakaian perempuan penutup badan

Pakaian Perempuan di Masa Rasulullah, Edisi Penutup Badan

Kajian

julukan buruk bagi orang julukan buruk bagi orang

Hukum Memberikan Julukan yang Buruk Bagi Orang Lain

Kajian

Trending

Shalat Sunnah Rawatib Perempuan Shalat Sunnah Rawatib Perempuan

Shalat Sunnah Rawatib Bagi Perempuan, Lebih Utama di Masjid atau Rumah?

Ibadah

Empat Kiat Mendidik Anak Empat Kiat Mendidik Anak

Empat Kiat Mendidik Anak Menurut Anjuran Islam

Keluarga

keutamaan melanggengkan wudhu islam keutamaan melanggengkan wudhu islam

Keutamaan Melanggengkan Wudhu dalam Islam

Kajian

pendapat ulama membasuh tangan pendapat ulama membasuh tangan

Pendapat Ulama Mengenai Hukum Membasuh Tangan.

Kajian

ad-dhuha tidak meninggalkan nabi muhammad ad-dhuha tidak meninggalkan nabi muhammad

Hukum Berdiri Ketika Mahallul Qiyam

Kajian

perempuan korban playing victim perempuan korban playing victim

Perempuan Sasaran Empuk Korban Playing Victim

Muslimah Talk

ad-dhuha tidak meninggalkan nabi muhammad ad-dhuha tidak meninggalkan nabi muhammad

Macam-macam Kitab Maulid Nabi Muhammad

Khazanah

pakaian perempuan penutup badan pakaian perempuan penutup badan

Pakaian Perempuan di Masa Rasulullah, Edisi Penutup Badan

Kajian

Connect