Ikuti Kami

Subscribe

Ibadah

Ini Enam Keutamaan Hari Jum’at yang Boleh Dilakukan Perempuan

keutamaan hari jumat

BincangMuslimah.Com – Sebagian orang mempunyai persepsi bahwa keutamaan hari Jumat hanya tertentu untuk kaum lelaki, hal ini dikarenakan pelaksanaan shalat Jumat identik dengan kaum lelaki sehingga bagi perempuan tidak mempunyai keutamaan apa pun di hari mulia itu. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab beberapa keutamaan hari jumat juga dapat diamalkan oleh perempuan.

Hari Jumat adalah hari yang sangat spesial bagi umat Islam. Di dalam beberapa redaksi kitab kuning disebutkan bahwa hari Jumat merupakan hari yang paling utama dalam satu minggu dan malamnya merupakan malam yang paling utama setelah malam lailatul qadar.

Pada hari itu Allah telah menciptakan Nabi Adam As. dan pada hari itu pula Allah telah mempertemukan beliau dengan Siti Hawa di Muzdalifah dan pertemuan itulah yang menjadi dasar penamaan dari hari Jumat (berkumpul).

Ada enam keutamaan hari Jumat yang dapat diamalkan oleh kaum perempuan:

Pertama, Mandi Sunnah Jumat

Mandi Jumat merupakan amaliah sunnah yang hanya khusus dilaksanakan pada hari Jumat, kesunnahan ini berlaku umum bagi siapa pun yang menghadiri ibadah shalat Jumat. Ditegaskan dalam hadits riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar sebagai berikut:

من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل

Barangsiapa yang mendatangi shalat Jumat baik laki-laki maupun wanita maka hendaklah mandi. (HR. At-Thabrani)

Bagi wanita, dalam konteks ini juga mendapatkan kesunnahan mandi Jumat apabila ia turut serta melaksanakan ibadah Jumat. Ketentuan hukum ini menjadi berbeda bila ia memilih shalat Dhuhur di rumah, maka tidak lagi disunnahkan baginya.

Dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani disebutkan:

وأما آداب الجمعة فكثيرة منها أنه (سن لمريدها) أي لمن أراد حضور الجمعة (غسل) وإن لم تجب عليه بل وإن حرم عليه الحضور كامرأة بغير إذن حليلها على المعتمد

Adapun etika dalam shalat Jumat itu banyak, salah satunya adalah disunnahkan bagi orang yang menghendaki untuk mendatangi shalat Jumat untuk mandi, walaupun shalat Jumat tidak diwajibkan baginya bahkan walaupun haram baginya untuk mendatangi shalat Jumat seperti perempuan yang tidak mendapatkan izin dari suaminya menurut pendapat mu’tamad (kuat). (Syekh Nawawi al-Bantani, Nihatuz Zain, hal.142)

Kedua, Memperbanyak Membaca Shalawat

Memperbanyak bershalawat kepada Nabi Muhammad adalah salah satu dari amaliah yang dapat dilaksanakan pada hari Jumat bagi perempuan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi:

أكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة ويم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ـ رواه البيهقي بإسناد جيد

Perbanyaklah shalawat kepadaku pada mal Jumat dan hari Jumat, barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat kepadanya 10 kali. (HR Al-Imam Al-Baihaqi)

Menurut Syekh Zainuddin al-Malibary dalam kitabnya Fath al-Muin bahwa memperbanyak bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat lebih utama daripada memperbanyak berdzikir dan membaca Al-Qur’an yang tidak ada keterangan khusus dari Nabi Muhammad.

Ketiga, Memperbanyak Membaca Surat Al-Kahfi

Keutamaan membaca surat al-Kahfi pada hari jumat disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim:

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين

Barangsiapa yang membaca Surat Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan ada cahaya yang menyinarinya diantara 2 Jumat. (HR. Al-Baihaqi)

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi:

من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق

Barangsiapa yang membaca Surat Al-Kahfi pada malam Jumat maka akan ada cahaya yang menyinarinya diantara dia dan Al-Bait Al-Atiq (Ka’bah). (HR. Ad-Darimi)

Keempat, Memperbanyak Membaca Doa

Bagi siapa pun, laki-laki dan perempuan disunnahkan untuk memperbanyak berdoa di hari Jumat. Harapannya adalah doa yang dipanjatkan bertepatan dengan waktu ijabah (terkabulnya doa) yang dirahasiakan Allah di satu kali 24 jam hari Jumat. Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli berkata:

ـ (ويكثر الدعاء) يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة

Dan sunnah memperbanyak berdoa pada hari Jumat karena berharap bertepatan dengan waktu ijabah. (Syarah Minhaj At-Thalibin, juz 1, hal. 334)

Kelima, Membaca Surat Yasin

Fadhilah membaca Surat Yasin berlandaskan hadis riwayat Abu Daud sebagai berikut:

من قرأ سورة يس والصافات ليلة الجمعة أعطاه الله سؤله

Barangsiapa membaca surat Yasin dan al-Shaffat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. (HR Abu Daud).

Keenam, Memperbanyak Melakukan Kebaikan

Salah satu keutamaan hari Jumat adalah dilipatgandakannya pahala kebaikan sepuluh kali lipat dari pada hari yang lain. Keutamaan ini tidak terkhusus untuk laki-laki, namun berlaku juga bagi perempuan.

Menurut Syekh Abu Bakr bin Syatha’ ad-Dimyati dalam kitabnya I’anatut Thalibin disebutkan

ـ (قوله: وسن إكثار فعل الخير فيهما) أي في يوم الجمعة وليلتها، لما أخرجه ابن زنجوية عن ابن المسيب بن رافع قال من عمل خيرا في يوم الجمعة ضعف له بعشرة أضعاف في سائر الأيام، ومن عمل شرا فمثل ذلك اه. إرشاد العباد. ويقاس باليوم: الليلة، إذ لا فرق.

Ucapan Syekh Zainuddin; dan sunnah memperbanyak kebaikan di malam dan hari Jumat; karena riwayat Ibnu Zanjawiyah dari Ibn al-Musayyab bin Rafi’, beliau berkata, Barang siapa yang berbuat kebaikan pada hari Jumat maka akan dilipatgandakan sepuluh kali lipat dari hari yang lain, dan barang siapa berbuat kejelekan maka juga demikian (dilipatgandakan dosanya sepuluh kali lipat). Dan disamakan hari, yaitu malam, sebab tidak ada perbedaan sama sekali. (Hasyiyah I’anah At-Thalibin, juz 2, hal. 104)

Aktivitas-aktivitas utama di atas sebagaimana dianjurkan untuk laki-laki, juga berlaku bagi perempuan, sebab teks-teks yang disebutkan dalam hadis bersifat umum, bisa mencakup laki-laki dan perempuan, di dalam kajian ushul fiqh disebut dengan lafazh al-‘Am.

Semoga bermanfaat.

Rekomendasi

maksud dari cahaya dua maksud dari cahaya dua

Maksud dari Cahaya Dua Jumat Setelah Membaca Surat Al-Kahfi

Bolehkah Puasa Syawal pada Hari Jum’at?

bersedekah di hari jumat bersedekah di hari jumat

Ini Keutamaan Bersedekah di Hari Jumat

amalan bulan rajab, jenis mukena, Shalat fajar amalan bulan rajab, jenis mukena, Shalat fajar

Ini Amalan di Hari Jum’at Terakhir Bulan Rajab

Ziadatul Widadz
Ditulis oleh

Aktivis IKSASS (Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah) Surabaya

Komentari

Komentari

Terbaru

Doa Melapas dan Menyambut Doa Melapas dan Menyambut

Doa Melepas dan Menyambut Jamaah Pulang dari Ibadah Haji

Ibadah

Tata Cara Tahallul, Salah Satu Rukun Haji: Lengkap dengan Zikir dan Artinya

Ibadah

Doa Melapas dan Menyambut Doa Melapas dan Menyambut

Tata Cara Melakukan Sa’i, Salah Satu Rukun dalam Haji

Ibadah

Doa Setelah Wudhu Ternyata Doa Setelah Wudhu Ternyata

Doa Setelah Wudhu Ternyata Doa Pembuka Pintu Surga

Ibadah

Adab Santri Yang Mengagungkan Guru, Apakah Bid’ah?

Kajian

Menunaikan Hak Tetangga Sebagian dari Iman, Bagaimana jika Bertetangga dengan Non Muslim?

Muslimah Daily

bagaimana pelaksanaan haji sebelum bagaimana pelaksanaan haji sebelum

Bagaimana Pelaksanaan Haji Sebelum Islam?

Kajian

Nama-nama Bulan Hijriah Nama-nama Bulan Hijriah

Nama-nama Bulan Hijriah dan Artinya

Khazanah

Trending

hutang puasa ramadhan hutang puasa ramadhan

Melunasi Qadha Puasa Ramadhan Dulu atau Puasa Syawal Dulu?

Ibadah

niat haji untuk orang lain niat haji untuk orang lain

Bolehkah Perempuan Pergi Haji dan Umrah Tanpa Disertai Mahram?

Ibadah

niat haji untuk orang lain niat haji untuk orang lain

Definisi Mampu Pergi Haji dan Umrah Bagi Perempuan

Ibadah

Hukum Menggabungkan Puasa Syawal dengan Puasa Qadha

Ibadah

Bolehkah Puasa Syawal pada Hari Jum’at?

Ibadah

Muslim Pancasilais: Karakter Pembebas Diskriminasi

Muslimah Daily

berlebihan dalam beribadah berlebihan dalam beribadah

Rasulullah Melarangan Umatnya Berlebih-lebihan dalam Beribadah

Ibadah

niat haji untuk orang lain niat haji untuk orang lain

Bolehkah Perempuan yang Haid Tetap Melaksanakan Thawaf Ifadhah?

Ibadah

Connect