Ikuti Kami

Khazanah

Mengenal Duo Ibnu Hajar dalam Literatur Islam

tujuan hidup imam ghazali
Photo from Gettyimages.com

BincangMuslimah.Com – Kalau kamu mendengar nama Ibnu Hajar, siapa yang ada di benakmu? Ibnu Hajar al-Asqalany atau Ibnu Hajar al-Haytami? Kalau mendengar nama Ibnu Hajar, seringkali yang kita ingat adalah pengarang kitab Fathul Bari, kitab penjelas hadis Shahih Bukhari. Sebenarnya, terdapat duo “Ibnu Hajar” dalam literatur Islam.

Pertama, ialah Ibnu Hajar al-Asqalany yang bernama asli Syihabuddin Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud al-Kunnani al-‘Asqalany al-Mishri. Beliau berkebangsaan Mesir dan bermazhab Syafi’i dalam fikih. Dijuluki Ibnu Hajar karena disandarkan pada salah satu nama kakek buyutnya dan nama al-‘Asqolan dinisbatkan pada suatu daerah di Israel yang merupakan asal kakek buyutnya.

Ibnu Hajar lahir pada bulan Sya’ban tahun 773 Hijriah. Ayahnya wafat saat usianya 4 tahun, dan bahkan ibunya sudah lebih dahulu meninggalkannya. Lalu beliau dirawat oleh seorang pedagang kaya berkebangsaan Mesir bernama Zakiyuddin al-Khurrubi.

Pada usianya yang kesembilan, Ibnu Hajar sudah menghatamkan hapalan Alquran. Selain itu beliau juga menghapalkan beberapa kitab dari berbagai cabang keillmuan sejak kecil. Lalu mulai belajar ilmu sastra dan sejarah, kemudian jatuh cinta pada ilmu hadis yang kelak mengantarkannya pada keahlian dan masyhur sebagai ahli hadis.

Selama hidupnya, beliau menimba ilmu dari berbagai ulama. Seperti kepada al-Qadhi Abu Hamid al-Makkiy di Mekkah. Kepadanya ia menimba cabang ilmu hadis baik matan, sanad, ‘ilal, isthilahnya. Sampai ia dijuluki “Amirul Mukminin fii al-Hadis”, pemimpin orang mukmin dalam ilmu hadis.

Tak hanya menempuh pendidikan di satu tempat, Ibnu Hajar juga mengembara sampai Syam (sekarang Syiria, Iran, dan Palestina) dan Yaman. Di negara-negara tersebut Ibnu Hajar menimba ilmu kepada guru-guru yang alim.

Baca Juga:  Anjuran Bekerja Keras dalam Islam

Ibnu Hajar melahirkan banyak karya, terutama dalam ilmu hadis seperti Fathul Bari, Tahdzib at-Tahdzib, Taqrib at-Tahdzib, Lisanul Mizan, al-Ishobah fii Tamyiiz as-Shahabah, Nukhbatul Fikri fii Mustholah Ahli al-Atsar wa Syarhuha. Beliau wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 852 Hijriah.

Beda halnya dengan Ibnu Hajar al-Asqolany yang terkenal sebagai ulama ahli bidang hadis, Ibnu Hajar al-Haitami adalah ulama yang menekuni bidang fikih, kalam, dan tasawuf. Beliau bernama lengkap Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa`lii as-Sa’di al-Makki al-Anshari asy-Syafi’i.

Beliau lahir di kota yang sama dengan Ibnu Hajar al-Asqolany yaitu, Mesir tepatnya di daerah Mahallah abi al-Haitam di Mesir bagian barat pada Rajab 909 H. Nama Ibnu Hajar dinisbatkan kepada salah satu nama kakek buyutnya. Bahkan konon, beliau merupakan sosok yang sangat pendiam dan jarang bicara kecuali hal yang penting. Maka itulah ia juga dijuluki Ibnu Hajar, hajar berarti batu. Sosoknya yang jarang bicara diseumpakan seperti batu.

Beberapa gurunya adalah Syekh Zakariya al-Anshari, Syaikh Abdul Haq as-Sanbathi, Syihabuddin ar-Ramli, Asy-Syihab bin an-Najjar al-Hanbali, dan beberapa guru lainnya. Karya-karyanya begitu banyak, di antaranya adalah Tuhfatul Muhtaj, Fathul Jawwad, al-Imdad, al-‘Ubbad, al-Fatawa, Fatawa al-Haditsyiah, dan a-Zawajir fi Ightiraf al-Kaba`ir.

Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 974 H di Makkah al-Mukarromah.

Demikian duo Ibnu Hajar dalam literatur Islam yang memiliki banyak karya dan ulama produktif pada masanya. Beberapa karyanya dikaji hingga saat ini di setiap pesantren bahkan universitas.

Rekomendasi

Sejarah Pensyariatan Azan Pertama Sejarah Pensyariatan Azan Pertama

Sejarah Pensyariatan Azan Pertama Kali

single mom ulama besar single mom ulama besar

Kisah Ibu dari Rabi’ah Ar-Ra’yi, Single Mom yang Didik Anaknya Jadi Ulama Besar

Islam Ajarkan Bersikap Ramah dan Sambut Perempuan dengan Ceria Islam Ajarkan Bersikap Ramah dan Sambut Perempuan dengan Ceria

Islam Ajarkan Bersikap Ramah dan Sambut Perempuan dengan Ceria

syarat bayi anak susuan syarat bayi anak susuan

Keistimewaan Ibu Menyusui dalam Islam

Ditulis oleh

Sarjana Studi Islam dan Redaktur Bincang Muslimah

Komentari

Komentari

Terbaru

memelihara semangat setelah ramadhan memelihara semangat setelah ramadhan

Tips Memelihara Semangat Ibadah Setelah Ramadhan

Muslimah Talk

golongan manusia kedudukan terbaik golongan manusia kedudukan terbaik

Golongan Manusia yang Mendapatkan Kedudukan Terbaik di Sisi Allah

Kajian

kisah puasa sayyidah maryam kisah puasa sayyidah maryam

Memetik Hikmah dari Kisah Puasa Sayyidah Maryam dalam Alquran

Khazanah

Tradisi Takbiran Menggunakan Petasan Tradisi Takbiran Menggunakan Petasan

Pendapat Para Ulama tentang Tradisi Takbiran Menggunakan Petasan

Kajian

Makna Pentingnya Zakat Fitrah Makna Pentingnya Zakat Fitrah

Makna dan Pentingnya Zakat Fitrah

Kajian

perempuan haid mengikuti takbiran perempuan haid mengikuti takbiran

Hukum Perempuan Haid Mengikuti Takbiran di Hari Raya

Kajian

zakat fitrah anak rantau zakat fitrah anak rantau

Zakat Fitrah bagi Anak Rantau

Kajian

mandi idul fitri perempuan mandi idul fitri perempuan

Tata Cara Mandi Sunnah Idul Fitri bagi Perempuan

Kajian

Trending

doa terhindar dari keburukan doa terhindar dari keburukan

Doa yang Diajarkan Rasulullah kepada Aisyah agar Terhindar Keburukan

Ibadah

Surat Al-Ahzab Ayat 33 Surat Al-Ahzab Ayat 33

Tafsir Surat Al-Ahzab Ayat 33; Domestikasi Perempuan, Syariat atau Belenggu Kultural?

Kajian

Mahar Transaksi Jual Beli Mahar Transaksi Jual Beli

Tafsir Surat An-Nisa Ayat 4; Mahar Bukan Transaksi Jual Beli

Kajian

Doa berbuka puasa rasulullah Doa berbuka puasa rasulullah

Beberapa Macam Doa Berbuka Puasa yang Rasulullah Ajarkan

Ibadah

Hukum Sulam Alis dalam Islam

Muslimah Daily

Doa Setelah Shalat Witir

Ibadah

Mengapa Masih Ada Maksiat di Bulan Ramadhan Padahal Setan Dibelenggu?

Kajian

Niat puasa malam hari Niat puasa malam hari

Mengapa Niat Puasa Boleh Dilakukan sejak Malam Hari?

Ibadah

Connect