Ikuti Kami

Subscribe

Muslimah Talk

Amatul Wahid: Ulama Perempuan Pakar Fikih Madzhab Syafi’i dari Kalangan Tabi’in

BincangMuslimah.Com – Menjadi seorang perempuan adalah bukan halangan untuk menuntut ilmu dalam bidang apapun. Hal inilah yang terekam dari sosok Amatul Wahid seorang ulama perempuan dari kalangan tabi’in. Siapakah ia sebenarnya?

Amatul Wahid binti Al-Qadhi Abu Abdillah Al-Husain bin Ismail Ad-Dhabbi Al-Mahamili. Ia adalah seorang perempuan yang unggul, alim di bidang Fikih, Faraidh (ilmu pewarisan), ilmu hitung, Nahwu, Bahasa Arab, dan ilmu-ilmu lainnya.

Ia juga dikenal sebagai penghafal Al-Qur’an dan penghafal fikihnya madzhab imam Syafi’i. Perempuan yang berasal dari Baghdad ini dikenal sebagai seorang mufti perempuan yang berfatwa bersama Abu Ali bin Abi Hurairah.

Dilihat dari profilnya tersebut, ia merupakan putri dari seorang qadhi; yakni seorang hakim yang sudah tidak diragukan lagi kepakarannya dalam bidang fikih. Oleh sebab itu, maka ia pun belajar fikih kepada ayahnya hingga menjadi pakar juga. Bahkan putranya yang bernama Muhammad bin Ahmad bin Al-Qasim Al-Mahamili juga seorang Al-Qadhi.

Selain dikenal sebagai seorang perempuan yang cerdas dengan berbagai keilmuan yang dikuasainya tersebut, ia juga dikenal suka bershadaqah dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Perempuan yang memiliki nama asli Sutaitah ini wafat di bulan Ramadhan tahun 377 H./987 M.

Demikianlah sekemulit biografi seorang ulama perempuan dari Baghdad yang sangat inspiratif. Ia tidak hanya cerdas dalam berbagai ilmu, tetapi juga baik hati dan budi pekertinya. Semoga kita dapat meneladaninya. Aamiin. Wa Allahu a’lam bis shawab.

Sumber: Tarikh Baghdad karya Syekh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, Siyar A’lam An-Nubala’ karya Imam Adz-Dzahabi, dan Al-A’lam karya Khairuddin Az-Zirkili Ad-Dimasyqi.

Rekomendasi

Annisa Nurul Hasanah
Ditulis oleh

Redaktur Pelaksana BincangMuslimah.Com, Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pondok Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus-Sunnah

Komentari

Komentari

Terbaru

perempuan dan tuhannya perempuan dan tuhannya

Karimah al-Marwariyah, Ulama Perempuan yang Enggan Menikah

Kajian

Sholihah Wahid Hasyim: Tokoh Perempuan yang Aktif di Bidang Politik  

Kajian

Tafsir QS. Yūnus [10] Ayat 99: Ajaran Al-Qur’an tentang Toleransi

Kajian

Hukum Iktikaf di Masjid Bagi Perempuan Hukum Iktikaf di Masjid Bagi Perempuan

Tujuh Pembagian Waktu Shalat saat Isya, Mana yang Paling Utama?

Ibadah

Mengenali Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Bagaimana Solusinya?

Kajian

perempuan khitan perempuan khitan

Melacak  Hadits Tentang Sunat Perempuan  

Kajian

Kisah Tukang Gali Kubur Menjadi Ulama Kisah Tukang Gali Kubur Menjadi Ulama

Kisah Tukang Gali Kubur Menjadi Ulama

Khazanah

Kisah Tiga Peneliti Tentang Sufi Perempuan  

Diari

Trending

Anak perhiasan dunia Anak perhiasan dunia

Parenting Islami: Mendidik Generasi Tauhid di Era Modern

Keluarga

Hukum Menginjak Makam Orang Muslim

Ibadah

Perbedaan Najis Ainiyah dan Najis Hukmiyah serta Cara Mensucikannya

Ibadah

krisis quarter life krisis quarter life

Perempuan Rentan Krisis Quarter Life: Kenali dan Hadapi

Diari

resolusi jihad resolusi jihad

Refleksi Hari Santri: Menghidupkan Semangat Resolusi Jihad di Masa Kini

Muslimah Daily

Pengertian Keluarga Sakinah dan Makna Perkawinan dalam Islam

Keluarga

Mengenal Tradisi Mulidan di Masyarakat Lombok

Kajian

17 Macam Mandi yang Disunnahkan dalam Islam

Ibadah

Connect